PtujPozdravljeni na spletni strani Centra za socialno delo Ptuj! Spletna stran nudi vsem uporabnikom lažjo dostopnost do vseh pravic, storitev in ukrepov socialnega varstva. Nudi tudi informacije o delovnih področjih, o možnostih uveljavljanja pravic, o projektih, ki trenutno tečejo na
Ptuju ter drugih aktualnih novicah.

Želimo vam prijetno brskanje po straneh.

Uradne ure

Pon. : 08.00-12.00 in 13.00-15.00
Sre. : 08.00-12.00 in 13.00-17.00
Pet. : 08.00-12.00

Prva socialna pomoč se izvaja med poslovnim časom.

Telefonske informacije
lahko dobite vsak delovni dan med poslovnim časom.

Poslovni čas

Pon., Tor., Četr. : 08.00-15.00
Sre. : 08.00-17.00
Pet. : 08.00-13.00

Obvestilo

Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu
Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli

Izplačila

  • Izplačilo državnih štipendij dne 10.06.2015.
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin dne 12.06.2015.
  • Izplačilo otroškega dodatka, dodatka za nego otroka in dodatka za veliko družino dne 15.06.2015.
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek dne 11.06.2015.
  • Izplačilo denarne socialne pomoči dne 19.06.2015, dne 03.07.2015 ter varstvenega dodatka dne 30.06.2015.

NOVOSTI

>> Obrazci za uveljavitev pravic iz zavarovanja starševskega varstva.
>> Obrazci za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov.
>> VLOGE ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, državne štipendije, znižano plačilo vrtca ...)
>> TERMINSKI NAČRT IZPLAČIL TRANSFERJEV V LETU 2015.
>> Splošna subvencija prevoza se uveljavlja ob izdaji mesečne vozovnice in ne več kot dodatek za prevoz pri štipendijah.
>> Nove informacije glede upravičencev do državne štipendije po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na strani državnih štipendij.
>> NOVA VLOGA ZA UVELJAVLJANJE DRŽAVNE ŠTIPENDIJE ZA POLNOLETNE DIJAKE IN ŠTUDENTE
>> Nova socialna zakonodaja (otroški dodatki, državne štipendije, socialna pomoč, subvencije ...) - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
>> Vabilo za nove prostovoljce.
>> Vabimo vas k sodelovanju v preventivnem programu Dnevni center za otroke in mladostnike.
>> Javni poziv za državne štipendije za š.l. 2011/12.
Oblikovano za Internet Explorer 6|7 in Firefox.
Copyright © 2015 Center za socialno delo Ptuj.
Designed for Internet Explorer 6|7 and Firefox.

e-l-e-m-e-n-t-i