PtujPozdravljeni na spletni strani Centra za socialno delo Ptuj! Spletna stran nudi vsem uporabnikom lažjo dostopnost do vseh pravic, storitev in ukrepov socialnega varstva. Nudi tudi informacije o delovnih področjih, o možnostih uveljavljanja pravic, o projektih, ki trenutno tečejo na
Ptuju ter drugih aktualnih novicah.

Želimo vam prijetno brskanje po straneh.

Uradne ure

Pon. : 08.00-12.0008.00-12.00 in 13.00-15.0013.00-15.00
Sre. : 08.00-12.0008.00-12.00 in 13.00-17.0013.00-17.00
Pet. : 08.00-12.0008.00-12.00

Prva socialna pomoč se izvaja med poslovnim časom.

Telefonske informacije
lahko dobite vsak delovni dan med poslovnim časom.

Poslovni čas

Pon., Tor., Četr. : 08.00-15.0008.00-15.00
Sre. : 08.00-17.0008.00-17.00
Pet. : 08.00-13.0008.00-13.00


Izplačila

  • Izplačilo državnih štipendij dne 10.07.2014.
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin dne 11.07.2014.
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka dne 14.07.2014.
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek dne 15.07.2014.
  • Izplačilo denarne socialne pomoči dne 21.07.2014 ter varstvenega dodatka dne 31.07.2014.

NOVOSTI

>> Obrazci za uveljavitev pravic iz zavarovanja starševskega varstva.
>> NOVA VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, državne štipendije, znižano plačilo vrtca ...)
>> TERMINSKI NAČRT IZPLAČIL TRANSFERJEV V LETU 2014.
>> Splošna subvencija prevoza se uveljavlja ob izdaji mesečne vozovnice in ne več kot dodatek za prevoz pri štipendijah.
>> Nove informacije glede upravičencev do državne štipendije po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na strani državnih štipendij.
>> NOVA VLOGA ZA UVELJAVLJANJE DRAVNE ŠTIPENDIJE ZA POLNOLETNE DIJAKE IN ŠTUDENTE
>> Nova socialna zakonodaja (otroški dodatki, državne štipendije, socialna pomoč, subvencije ...) - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
>> Vabilo za nove prostovoljce.
>> Vabimo vas k sodelovanju v preventivnem programu Dnevni center za otroke in mladostnike.
>> Javni poziv za državne štipendije za š.l. 2011/12.
Oblikovano za Internet Explorer 6|7 in Firefox.
Copyright © 2014 Center za socialno delo Ptuj.
Designed for Internet Explorer 6|7 and Firefox.

e-l-e-m-e-n-t-i